Rini Stoutjesdijk

Rini Stoutjesdijk (1963) is gezondheidszorgpsycholoog, ondernemer, opleider, coach, adviseur en auteur. Hij is de medeoprichter van BTSW (Bureau voor Toegepaste Sociale Wetenschappen), een landelijk opererende particuliere instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ), psychologie opleidingen, coaching en consultancy.

Opleidingen en begin carrière

rini-stoutjesdijkBij de op 4 januari 1963 te Zierikzee geboren Rini Stoutjesdijk groeit al tijdens zijn middelbare schooltijd een interesse voor het onderwijs. Na het behalen van zijn diploma besluit hij daarom een PABO-opleiding te gaan volgen aan de kweekschool voor onderwijzers in Zierikzee. Hier ontdekt Stoutjesdijk een tweede passie: de psychologie. Na het afronden van de PABO in 1982 besluit hij door te studeren en zijn passies te combineren. Zijn keuze valt op een vierjarige MO-A tweedegraads lerarenopleiding aan de Nutsacademie in Rotterdam. Gedurende deze opleiding zet Stoutjesdijk zijn eerste stappen in het speciaal onderwijs aan de Beatrixschool in Zierikzee. Stoutjesdijk volgt zijn opleiding voornamelijk in de avonduren, overdag werkt hij als leraar en is hij actief als voetballer. Als buitenspeler bestrijkt hij de flanken voor VV Zierikzee, tot hij in 1984 wordt gescout door de Belgische voetbalclub KSK Beveren, waar hij tot 1986 actief is als semiprof. Daarmee bestaat het leven van Stoutjesdijk in die tijd voornamelijk uit de driehoek van leren, doceren en voetballen. Na het afronden van zijn tweedegraads lerarenopleiding studeert Stoutjesdijk door om in 1989 ook het MO-B eerstegraads lerarendiploma te behalen. Hij geeft intussen les in het voortgezet speciaal onderwijs aan kinderen tussen 14 en 20 jaar met leer- en opvoedingsproblemen. Stoutjesdijk voelt zich zeer thuis bij deze doelgroep waarbij onderwijs en psychologie hand in hand gaan, en hij mensen bijstaat die de hulp het hardst nodig hebben.Oprichting BTSW

Na het behalen van het eerstegraads lerarendiploma begint Rini Stoutjesdijk aan een vervolgopleiding aan de Universiteit Utrecht. In het afstudeerjaar van zijn doctoraal maakt hij een casus over laagdrempelige, deskundige en gemakkelijk toegankelijke zorg dicht bij huis voor ouders, leerlingen en leerkrachten. Vanuit dit idee ontstaat BTSW, het Bureau voor Toegepaste Sociale Wetenschappen, dat hij samen met Ellen Dreijer opricht in Goes. Dreijer heeft hetzelfde opleidingstraject gevolgd als Stoutjesdijk, zodat zij elkaar reeds goed kennen en hun ideeën samen hebben kunnen ontwikkelen. Omdat zij vanuit hun werkervaring de behoefte aan deze toegankelijke vorm van GGZ hebben geconstateerd, richt BTSW zich in eerste instantie hierop. Destijds was BTSW als particuliere eerstelijnspraktijk voor klinische GGZ één van de eerste van zijn soort in Zeeland. Al snel blijkt hun inschatting van de behoefte juist, binnen drie jaar opent BTSW reeds een derde vestiging in Zeeland.

Uitbreiding BTSW

Gedurende de eerste 8 jaar, waarin de focus op de klinische zorg ligt, komen er steeds vaker verzoeken vanuit het bedrijfsleven voor psychologische testen en begeleiding van medewerkers. Dit leidt ertoe dat er een aparte tak wordt opgezet die zich hier speciaal op richt. De klanten van dit onderdeel variëren van grote aannemers tot energiebedrijven. Naast de klinische en zakelijke tak wordt op den duur ook een opleidingsonderdeel opgezet, waarmee officieel gecertificeerde opleidingen worden aangeboden voor HR managers in het bedrijfsleven en docenten aan Hogescholen. Tot slot ontstaat er ook een op consultancy gerichte tak, waarmee topsporters, -coaches, ondernemers en directeuren psychologisch worden ondersteund op het gebied van welzijn, persoonlijke effectiviteit en leidinggeven. In die rol ondersteunt Stoutjesdijk onder meer topvoetballers, schaatsers en olympische sporters en is hij vier jaar lang performance coach geweest van Team Ali B bij The Voice of Holland. Voor de KNVB heeft Stoutjesdijk onder meer het nationaal dameselftal begeleid, dat later voor het eerst Europees kampioen werd.

Dankzij een nauwe samenwerking met verschillende universiteiten op opleidingsgebied en de aanwas van nieuw talent uit wetenschappelijke hoek werkt BTSW altijd met nieuwste inzichten, methodes en instrumenten. Stoutjesdijk bleef ook aan zijn eigen ontwikkeling werken, zo rondde hij in 1999 een postdoctorale opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog af en is hij sinds 2004 gecertificeerd trainer op het gebied van neurolinguïstisch programmeren.

In de toekomst wil Stoutjesdijk zich nog meer gaan bezighouden met mental coaching binnen de topsport, met name op de combinatie van media, mindset en prestaties. Intussen zal ook het inmiddels acht vestigingen tellende BTSW naar verwachting blijven groeien, gezien de lange wachtlijsten binnen de GGZ en de grote vraag naar laagdrempelige basis GGZ.

Auteur

Gedurende zijn carrière heeft Rini Stoutjesdijk meegewerkt als auteur aan een vijftal boeken. Drie van deze boeken, geschreven in samenwerking met Ellen Dreijer, richten zich op een coachende stijl van opvoeden en onderwijs voor ouders en docenten. Later werkt Stoutjesdijk mee aan het boek ‘Winnen’ van Hans van Breukelen, waarmee hij ook het boek ‘Topposities’ uitbrengt.