Coert Veenstra

Coert VeenstraCoert Veenstra werd op 20 december 1959 geboren in Zutphen als jongste uit een gezin van drie kinderen. Tijdens zijn jeugd is Veenstra regelmatig verhuisd; zo heeft hij zijn jonge jaren doorgebracht in Oud-Beijerland, Almelo en Emmen. Zijn vader was bedrijfsleider bij een wegenbouwbedrijf en moest voor zijn werk om de drie/vier jaar verhuizen. Het gezin Veenstra volgde hem dan trouw.
Tijdens zijn jeugd hield Veenstra er verschillende hobby’s op na, waarvan het rondrijden op en onderhouden van brommers er één was. Op het gebied van sport hield Veenstra zich bezig met voetbal en hardlopen, een sport die hij tegenwoordig nog steeds beoefent.

Opleiding

In 1978, op twintigjarige leeftijd, begon Coert Veenstra aan zijn carrière in de zorg. Zijn ouders woonden op dat moment in Emmen. Hun buurman, verpleegkundige van beroep, nodigde Veenstra uit om een dag mee te lopen in de zorg. Volgens hem was een baan als verpleegkundige hem op het lijf geschreven. Dit was anders dan toen gangbaar was, aangezien verpleegkundigen in de zorg toen voornamelijk vrouwen waren. Toch maakte Veenstra de stap naar het Zuiderziekenhuis in Rotterdam, waar hij tussen 1979 en 1982 een opleiding volgde tot ‘verpleegkundige A’. Aansluitend besloot Veenstra tussen 1982 en 1984 de opleiding ‘verpleegkundige B’ te volgen bij het Psychiatrisch Centrum Venray. Tijdens deze opleiding werd voor Veenstra zijn interesse in de ouderenzorg gevormd.  Het idee van Veenstra was dat het woon- en leefmilieu voor ouderen in psychiatrie en verpleeghuizen verbeterd moest worden; het zou kleinschaliger moeten met meer dagelijkse activiteiten binnen de afdeling.

Tijdens zijn studententijd woonde Veenstra samen met andere leerlingen uit dezelfde leeromgeving in studentenhuizen die toentertijd zusterhuizen genoemd werden. Veenstra heeft deze omgeving als zeer motiverend ervaren. Bovendien vond hij dat dit aanzienlijk bijdroeg aan de creatie van een groepsgevoel. In totaal heeft Veenstra zo’n zes jaar in zusterhuizen gewoond.

In 2003 besloot Veenstra de Masteropleiding Management & Innovation te volgen in Nijmegen. Op dat moment was Veenstra reeds directeur van een verpleeghuis van Humanitas Rotterdam. Het viel Veenstra op dat de visie op organiseren erg veranderlijk is en koos er daarom voor om alsnog een Masteropleiding te volgen, om er op deze manier achter te komen hoe men als manager een bijdrage kan leveren aan deze verandering. De drang om mee te veranderen met de samenleving is volgens Veenstra essentieel. Hoewel het de combinatie van deze opleiding met zijn huidige baan tijd en energie kostte, heeft Veenstra dit echter als zeer positief ervaren. Het is volgens hem goed om te blijven leren hoe ingespeeld kan worden op een constant veranderende samenleving.

Carrière

In 1985 maakte Coert Veenstra een carrière-switch vanuit de afdeling mondheelkunde in het Bronovo ziekenhuis in Den Haag naar een functie als afdelingshoofd bij het verpleeghuis ‘Breede Vliet’ in Hoogvliet. Hij besloot zijn carrière te vervolgen binnen de ouderenzorg. Tijdens de opleiding ‘verpleegkundige B’ bij het Psychiatrisch Centrum Venray was Veenstra hier reeds mee in aanraking was gekomen. Bij Verpleeghuis ‘Breede Vliet’ kon hij zijn ervaring uit het ziekenhuis toepassen op de ouderenzorg, die toen sterk in ontwikkeling was.

Stichting Vrijwaard

Tegenwoordig is Coert Veenstra Raad voorzitter van de Raad van Bestuur bij Stichting Vrijwaard in Den Helder. Bij deze ouderenzorginstelling geeft Veenstra leiding aan het management team, bestaande uit 5 personen. Hierbij streeft hij naar het leveren van kwalitatief hoogstaande diensten waar zowel medewerkers als klanten blij van worden. Eén van de projecten die onder zijn leiding tot stand is gekomen is Thuiszorg Vrijwaard; een project wat als doel heeft om ouderen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen. Een ander project is Vrijwaard Actief in de Wijk, wat gericht is op het organiseren van sociale activiteiten voor 55+’ers zoals wandelen of zwemmen, waardoor senioren langer gezond en vitaal blijven. Een derde project is Vrienden van Vrijwaard: een family concept waarbij leden korting krijgen op producten van Vrijwaard en een nieuwsbrief ontvangen. Momenteel zijn hier al zo’n 1500 mensen lid van in de omgeving van Den Helder.

Privé

Coert Veenstra is getrouwd en vader van drie kinderen; twee dochters en een zoon. In zijn vrije tijd loopt Veenstra graag hard in de vrije natuur en doet hij soms mee aan tien kilometer boslopen. Verder fietst Veenstra veel, bij voorkeur in een warm land. Ook wandelt hij graag en is hij actief als coach van het hockeyteam waar zijn dochters in spelen.